วัตถุมงคล

-เหรียญพระเจ้าฟ้า วัดพญาวัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

-เหรียญพระเจ้าวัดสะดือเมืองพาน อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

-พระพุทธสิหิงห์๑ น่านเจ้า วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

-เหรียญพระญาณวิไชย รุ่น๑ พระธาตุศรีสังฆฯ

-เหรียญเจ้าพญาเมืองน้อย ตำบลบัวใหญ่

-เหรียญรุ่น ๑ ครูบานิกร วักก๋ง อำเภอท่าวังผา

-เหรียญพุทธเกษตรวิไลลักษณ์ วัดนาราบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

-เหรียญหลวงพ่อพระครูอนุเขตคณาภิบาล (ศรีนวล  ธถา) วัดนาน้อย อำเภอนาน้อย

-เหรียญรุ่นบารมี ๒๕ ญาณวิไชย ภิกขุ ถ้ำเชตะวัน

-ธนบัตรขวัญถุง รุ่นแม่อำเภอนาหมื่น

-พระรอดลำพูน รุ่นผ้าป่าสร้างวิหาร วัดห้วยส้ม

-พระประทานพร วัดหัววัว จังหวัดบุรีรัมย์

-พระยอดขุนพลน่านเจ้า วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

 

 

ใส่ความเห็น